Ledendag in Hilversum

Op zaterdag 14 mei houdt de Vereniging voor Latijnse Liturgie haar jaarlijkse ledendag. Deze vindt plaats in en rond de St. Vituskerk in Hilversum. Op de dag zal ook de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Buiten de ledenvergadering zijn ook niet-leden van harte welkom bij alle programma-onderdelen van de dag. Het volledige programma en de agenda van de ledenvergadering is te lezen in de convocatie.


De dag begint om 11.00 uur met een gezongen Latijnse H. Mis in de St. Vituskerk, waarvoor de Schola Cantorum St. Vitus de zang verzorgt, samen met het koor Voce Lætare. De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J. Hendriks, zal daarbij de hoofdcelebrant zijn. De bisschop zal na de lunch in Café Dudok eveneens de voordracht verzorgen. Op de voordracht volgt de presentatie van een nieuwe uitgave van de Vereniging, het Kyriale parvum.

Hierna zijn de leden van de Vereniging uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan onder meer het jaarverslag, de notulen van de laatste ledenvergadering en de goedkeuring van de jaarrekening. Enkele bestuursleden treden statutair af en zijn herkiesbaar.

De dag wordt om 15.30 uur in de St. Vituskerk afgesloten met de gezongen Latijnse eerste vespers van de vijfde zondag van Pasen. De Schola Cantorum St. Vitus tekent wederom voor de zang.