Privacy

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Vereniging voor Latijnse Liturgie is het noodzakelijk dat het bestuur van deze Vereniging een ledenadministratie aanhoudt. Deze ledenadministratie bevat naast uw naamgegevens ook uw adresgegevens.

Wij doen ons best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Het bestuur van de Vereniging heeft als enig orgaan binnen de vereniging toegang tot de persoonsgegevens van de leden. Daarnaast hebben toegang een aantal gespecialiseerde bedrijven, waaraan het bestuur van de Vereniging bepaalde taken heeft uitbesteed, zoals de verzending van het Bulletin. Met deze bedrijven zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. Deze bedrijven zijn op hun buurt onderhevig aan de geldende privacy-wetgeving.

Als vanwege een andere reden gebruik dient te worden gemaakt van uw persoonsgegevens, wordt dat eerst aan u gemeld en wordt daarvoor expliciet toestemming gevraagd.

Uw persoonsgegevens blijven bewaard zolang uw lidmaatschap van de Vereniging voortduurt of er nog betalingen openstaan.