Links

Op internet is veel te vinden voor de liefhebber van Latijnse liturgie, Latijn en gregoriaans. In het overzicht hieronder vindt u links naar relevante websites met actuele berichten, achtergrondinformatie, studiehandleidingen of handige naslagwerken.

Zusterorganisaties

De Vereniging voor Latijnse Liturgie onderhoudt contacten met andere organisaties die zich sterk maken voor het behoud van het Latijn in de liturgie. In België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn de volgende verenigingen actief.

Kerkelijke instellingen

Als het om Latijnse liturgie gaat, is een aantal kerkelijke instellingen in Rome en Nederland interessant om te volgen. Actuele liturgische ontwikkelingen en bronnenmateriaal vindt u hier terug.

Latijnse taal

Woordenboeken en grammatica’s zijn een grote hulp om op eigen kracht de Latijnse gebeden en gezangen van de liturgie te leren lezen en begrijpen. Online bronnen benutten soms krachtige mogelijkheden die papieren versies niet kennen.

Woordenboek Latijn/Nederlands (Amsterdam University Press)

Inleiding tot de Latijnse syntaxis (Caroline Kroon)

Grammatica van het Latijn (Sjaak van Hal)

Latin Word Study Tool (Perseus Digital Library, Tufts University)

Logeion (University of Chicago)

Numen – The Latin Lexicon (Keith Alexander, University of New Mexico)

Thesaurus linguae Latinae

Dictionary of Liturgical Latin (Wilfrid J. Diamond)

A Dictionary of the Psalter (Matthew Britt)

A Handbook of Latin Synonyms (Döderlein)

An Introduction to Liturgical Latin (Annie Mary Scarre)

Lexicon Recentis Latinitatis (Vaticaan)

Vaticaans Woordenboekje (Vincent Hunink)

LatDict (Kevin Mahoney)

Online Latin Dictionary (Enrico Olivetti)

Glossarium mediæ et infimæ latinitatis (Du Cange)

Liturgical Latin, its origins and character (Christine Mohrmann)

De volgende blogs en websites gaan over (christelijk) Latijn en zijn interessant om te volgen als je Latijn aan het leren bent of je verder wil verdiepen in (liturgisch) Latijn.

Liturgische bronnen

Veel van de huidige Latijnse liturgische boeken voor de gewone en de buitengewone vorm van de Romeinse ritus zijn online te raadplegen, evenals de heilige Schrift (de Vulgaat).

In het Missale Romanum van 2002 zijn veel schatten van godsvrucht uit de oudste liturgische bronnen in het licht gesteld om geest en hart van de christenen te voeden en te verlichten (“illustrarent en pascerent”). In het onvolledige overzicht hieronder zijn links opgenomen naar enkele handige overzichten en tools alsook naar de historische bronnen zelf.

The Sources of the Roman Missal (Cuthbert Johnson)

The Sources of the Roman Missal I, Advent-Christmas (Cuthbert Johnson, Anthony Ward)

The Sources of the Roman Missal II, Prefaces (Cuthbert Johnson, Anthony Ward)

Lectionary Study Aids (Matthew Hazell)

Usuarium (Eötvös Loránd University, Budapest)

Sacramentarium Veronense (Mohlberg, 1966)

Sacramentarium Gelasianum (Mohlberg, 1960)

Sacramentarium Gelasianum (manuscript)

Kerkmuziek

Voor het gregoriaans zijn veel gezangboeken online te vinden. Ook vind je veel terug van het onderzoek naar de oudste bronnen van het gregoriaans. Menig gregoriaanse schola presenteert zich tegenwoordig ook op internet en social media.

Vertalingen

Er zijn prachtige vertalingen beschikbaar van de christelijke Latijnse literatuur en poëzie, met name van de kerkvaders.

Varia

Radio Vaticana (dagelijks Completen, Lauden en Vespers)

Radio Vaticana (dagelijks 7.30 uur gelezen H. Mis op webkanaal 4 en 5)

Abdij Benedictusberg (dagelijks 10.00 uur livestream gezongen H. Mis)

The Church of the Transfiguration (dagelijks livestream Lauden en Vespers)

Societas Laudis (dagelijks alle Latijnse teksten voor de H. Mis en het getijdengebed)

Tijdschriften

Notitiæ

Adoremus Bulletin (via issuu.com)

Ecclesia Orans (via academia.edu)

Sacred Music Journal

Roma aeterna

Varia

St. Jean de Lalande Library of Rare Books

The Cross-Referenced Order of Mass (Dylan Schrader, pr.)

Ad Orientem – auxilia ad Missam in forma ordinaria celebrandam

Liturgical Books of the Ordinary Form of the Roman Rite (Dylan Schrader, pr.)

Liturgy Q&A: vóór 2021vanaf 2021 (Edward McNamara)

Society for Catholic Liturgy

Franciscus, motu proprio Traditionis custodes (2021)

Johan te Velde, Liturgiehervorming evalueren met behulp van een theologisch traditiebegrip (2017)

Boeken bestellen

Ordo Missae Celebrandae et Divini Officii Persolvendi (CLV)

Missale Romanum editio typica tertia emendata (2008)

Solesmes gezangboeken voor de Mis

Solesmes gezangboeken voor de getijden