Schenken

Het bestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie is dankbaar voor iedere gift die gedaan wordt om de activiteiten die ondernomen worden – nu maar ook in de toekomst – mogelijk te maken.

De Vereniging voor Latijnse Liturgie maakt zich sterk voor het behoud van de Latijnse liturgie. Zij doet dit omdat Latijn de universele taal van de Kerk is en vanwege de grote culturele waarde ervan. Maar ook omdat de Latijnse liturgie een eigen spiritualiteit heeft die gelovigen inspireert en hun geloofsleven versterkt. De Vereniging voor Latijnse Liturgie zet zich actief in voor de viering van de Romeinse ritus in het Latijn en ondersteunt op verzoek groepen die, met toestemming, de Mis volgens het missaal van 1962 willen blijven vieren.

Vindt u dit ook belangrijk? Steun de Vereniging voor Latijnse Liturgie dan door een gift op rekening NL71 INGB 0000 7921 05, of door middel van een periodieke gift.

Steun de Vereniging met een periodieke gift

Periodieke giften zijn mede belangrijk om de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen. Zo kan de Vereniging voor Latijnse Liturgie zich sterk blijven maken voor het behoud van de Latijnse liturgie.

Wat is een periodieke gift?

U kunt periodieke giften doen met een overeenkomst van schenking aan een algemeen nut beogende instelling. Zo'n periodieke gift mag u in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Het bedrag is niet aan een minimum gebonden en er geldt geen maximum.

U mag een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de schenking (gift) is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (dit kan natuurlijk altijd nog bij een notaris, maar het hoeft niet meer);
  • u doet deze schenkingen minimaal vijf jaar achter elkaar;
  • de gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
  • de Vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift;
  • het goede doel waaraan u schenkt, is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
  • u doet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting en geeft uw schenking op als periodieke gift.

Hoe regelt u een schriftelijke overeenkomst?

Voor het opmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Vereniging kunt u gebruik maken van het formulier van de Belastingdienst. Vul het in en stuur de twee exemplaren naar de Vereniging: St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda. U ontvangt het exemplaar voor de schenker weer van ons retour.

Hebt u hulp nodig? Kijk dan op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over periodieke giften en hoe u ze kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Of neem contact op met de penningmeester: .