Disclaimer

De Vereniging voor Latijnse Liturgie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website en is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. De Vereniging voor Latijnse Liturgie behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanpassingen.

Gebruikers van de website dienen zich als een verantwoordelijk en fatsoenlijk internetgebruiker te gedragen. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de website en/of de onderliggende programmatuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft het recht om zonder voorafgaande waarschuwing namen, uitingen of berichten van gebruikers te wijzigen of te verwijderen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij de Vereniging voor Latijnse Liturgie. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen of in licentie te geven. Voor het overnemen van informatie van deze site, zoals artikelen, foto's en teksten, is voorafgaand toestemming vereist van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar de website van de Vereniging voor Latijnse Liturgie zo in te richten dat een internetgebruiker de Vereniging voor Latijnse Liturgie website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.