Ledendagen

Elk jaar houdt de Vereniging voor Latijnse Liturgie een ledendag op een mooie locatie ergens in het land. Het is een gezellige dag om elkaar te ontmoeten, en een dag om als lid je stem te laten horen in de Algemene Ledenvergadering.

De ledendag begint traditioneel met een H. Mis in het Latijn. Na de aansluitende lunch is er een voordracht over een actueel onderwerp waarvoor we een boeiende spreker hebben uitgenodigd. Daarop volgt de statutaire ledenvergadering. De dag sluit af met de Vespers, eveneens in het Latijn.

Ledendag in 2022

De ledendag op 14 mei 2022 werd gehouden in Hilversum. De H. Mis op het feest van de H. Mattias werd gevierd in de St. Vituskerk, waarbij de Schola Cantorum St. Vitus en het gemengd koor Voce Lætare de zang verzorgden. De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, was de hoofdcelebrant. De lunch, voordracht en ledenvergadering vonden plaats in Café Dudok.

Bisschop Hendriks verzorgde de voordracht, waarin hij inging op de plaats van Maria in het Romeins Missaal en het Mariamissaal. De liturgische teksten die aan Maria gewijd zijn, zeggen iets – lex orandi, lex credendi – over de mariologie van de Kerk. Zij spreken o.a. over Maria als Maagd, als Moeder van God, als voorspreekster of als beeld van de Kerk. Enkele leden maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen.

Tijdens de ledenvergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 goedgekeurd. Vice-voorzitter C. Mennen, secretaris S. van Roode en bestuurslid D. Boerboom werden met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe termijn. De Vereniging nam afscheid van bestuursleden H. Kretzers en S. Harperink. Tot de kascommissie trad de heer K. Wiecherink toe. Verder werd het eerste exemplaar van de uitgave Kyriale parvum uitgereikt aan bisschop Hendriks.

De dag werd afgesloten met de gezongen eerste vespers van de vijfde zondag van Pasen, wederom in de St. Vituskerk, waarbij de Schola Cantorum St. Vitus opnieuw de zang verzorgde.