Ledendagen

Elk jaar houdt de Vereniging voor Latijnse Liturgie een ledendag op een mooie locatie ergens in het land. Het is een gezellige dag om elkaar te ontmoeten, en een dag om als lid je stem te laten horen in de Algemene Ledenvergadering.

De ledendag begint traditioneel met een H. Mis in het Latijn. Na de aansluitende lunch is er een voordracht over een actueel onderwerp waarvoor we een boeiende spreker hebben uitgenodigd. Daarop volgt de statutaire ledenvergadering. De dag sluit af met de Vespers, eveneens in het Latijn.

Ledendag in 2021

De ledendag op 23 oktober 2021 werd opnieuw gehouden in Hoeven. De H. Mis werd gevierd in de St. Jan de Doperkerk. De lunch, voordracht en ledenvergadering vonden plaats in conferentiecentrum Bovendonk.

In verband met de corona-epidemie waren er wat beperkingen, maar minder dan vorig jaar. Ook het moment van de ledendag was wederom aan de epidemie aangepast; normaalgesproken in het voorjaar, maar nu weer noodgedwongen in het najaar, in combinatie met de Dag van de Latijnse Liturgie.

Drs. J. van Gemert verzorgde de voordracht, waarin hij de verhitte discussies besprak die vanaf het begin van de negentiende eeuw werden gevoerd onder liturgie- en muziekwetenschappers over de restauratie van het gregoriaans. Tijdens de ledenvergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 goedgekeurd. Voorzitter J. Zuijdwijk en bestuursleden P. François en L. Looman werden met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe termijn. Verder werd het eerste exemplaar van de uitgave Ad Completorium uitgereikt aan de penningmeester.