Ledendag in Helmond

Op zaterdag 20 mei is er in Helmond de jaarlijkse ledendag van de Vereniging voor Latijnse liturgie. Deze dag staat grotendeels in het teken van het 100-jarig bestaan van het Jozefkoor, dat al een eeuw wekelijks de gregoriaanse gezangen zingt in de Jozefkerk.


De dag begint met een volledig in het Latijn gezongen H. Mis in de St.-Jozefkerk in Helmond. Daarin zal het jubilerende Jozefkoor de zang verzorgen. Na de H. Mis wordt de dag voortgezet in de parochiezaal met een lunch. Aansluitend geeft Jos Leenen een voordracht over het Vesperale van Margriet van Cortenbach.

In de algemene ledenvergadering, waaraan alleen leden kunnen deelnemen, zullen o.a. het jaarverslag, de jaarrekening en de notulen van de vorige ledenvergadering besproken worden. Ook de verkiezing van de kascommissie en de (her)verkiezing van bestuursleden staan op de agenda.

De dag wordt, deo volente, afgesloten met een gezongen Latijnse vespers in de St-Jozefkerk. Het volledige programma van de ledendag is na te lezen in de convocatie.