Het Latijnse officie voor Augustinus

Op zaterdag 11 mei houdt Vincent Hunink op de ledendag van de Vereniging voor Latijnse Liturgie in Den Bosch een voordracht over het Latijnse officie voor Augustinus uit Soeterbeeck. Aurelius Augustinus (354-430) is de auteur van een onmetelijk groot aantal bewaarde Latijnse teksten. Maar er is ook over hem geschreven in die taal. En zelfs gezongen. Een voorbeeld van Latijnse gezangen voor Augustinus staat centraal in deze lezing.

De aandacht gaat daarbij naar het handschrift IV 21 uit de collectie Soeterbeeck (Ravenstein), geschreven in ongeveer 1475. Daarin is een aantal gezangen opgenomen voor de feestdag van Augustinus (28 augustus). Het betreft speciale gezangen (antifonen, responsories en verzen) voor de diverse officies van die dag, beginnend met de Vespers aan de vooravond (27 augustus). De Nijmeegse Gregoriaanse vrouwenschola Voces Caelestes zong de gezangen van dit Augustinus-officie tijdens een speciaal weekend in Ravenstein (17 en 18 juni 2023, met een voorproef op 10 juni in de Sint Janskathedraal in Den Bosch). Ter voorbereiding hierop zijn de teksten uit het handschrift zorgvuldig getranscribeerd, vertaald en toegelicht. De auteur of auteurs van het Latijnse officie blijken veel gebruik te maken van Augustinus' eigen Belijdenissen (Confessiones), waaruit regelmatig citaten te herkennen zijn. Maar sommige gezangteksten leveren echte verrassingen op.

Vincent Hunink (1962) is universitair docent Latijn, vroegchristelijk Grieks en Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen (onderzoek: Radboud Institute for Culture and History; onderwijs: departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid), waar hij werkt voor de opleiding GLTC (Griekse en Latijnse taal en cultuur). Sinds 1990 is hij actief als vertaler van vooral Latijnse teksten uit de Romeinse keizertijd. In 2023 verzorgde hij, samen met Johan Oosterman, de boekuitgave Officie van Augustinus, gezangen uit de collectie Soeterbeeck, Nijmegen 2023.