Zondag van het Woord van God

Sinds 2020 is de derde zondag door het jaar door paus Franciscus aangewezen als ‘zondag van het Woord van God’. Hiermee wil de paus aandacht besteden aan de viering, bestudering en verspreiding van het Woord van God in het leven van de Kerk. De Vereniging voor Latijnse Liturgie geeft voor deze zondag, 23 januari, een kleine, digitale brochure uit.


In de brochure zijn de eerste lezing en evangelielezing van de zondag opgenomen. In een kort gedeelte van de lezing die bisschop Jan Liesen in 2012 op onze ledendag gaf over ‘De Bijbel in de liturgie’ wordt duidelijk wat Gods Woord met ons doet in de liturgie. Verder zijn opgenomen een beschrijving van de rituelen waarmee de lezing uit het Evangelie wordt omgeven in de Romeinse ritus en een meditatie op de communio Comedite pinguia.

De brochure, voorzien van schitterende illustraties en foto’s, is gratis te downloaden. In de tekst wordt specifiek gewezen op de waarde van de Latijnse liturgie, waarin het Woord van God een prominente plaats krijgt in de gezangen. Om de aansporing het Evangelie te zingen kracht bij te zetten, werkt de Vereniging op het ogenblik aan een evangeliarium waarin de Latijnse evangelieteksten van zondagen en feesten op muziek zijn gezet.

Meer ideeën en achtergronden om de ‘zondag van het Woord van God’ in de eigen parochiekerk vorm te geven zijn te vinden op de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en op de website van de Nationale Raad voor Liturgie.