Cursus Kerklatijn

Op dinsdagavond 1 februari 2022 start om 19.30 uur een cursus Kerklatijn voor beginners in Utrecht. In acht bijeenkomsten neemt docent C. Mennen cursisten mee in het vertalen en begrijpen van Latijnse teksten uit de liturgie.

Latijn is een boeiende taal. Eeuwenlang vormde het Latijn de lingua franca voor religie, wetenschap, onderwijs en cultuur. In de Rooms-Katholieke Kerk is het Latijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in de liturgie, de eredienst die gelovigen brengen aan God. Het christelijk Latijn heeft een heel eigen ontwikkeling doorgemaakt, waardoor een eigen woordenschat en uitspraak zijn ontstaan.

Hoewel weinig mensen Latijn direct kunnen lezen en begrijpen, is het Latijn in de liturgie allerminst bedoeld om onbegrijpelijk of mysterieus te zijn. Iedereen kan leren om de Latijnse teksten te begrijpen. Wie met de taal aan de slag gaat, ervaart voldoening wanneer een zin opeens inzichtelijk wordt en begint de bondigheid en literaire stijlmiddelen te waarderen, die Kerklatijn een bijzondere zeggingskracht geven.

De cursus Kerklatijn die de Vereniging voor Latijnse Liturgie aanbiedt, is bedoeld voor beginners. U hoeft geen eerdere kennis of ervaring met Latijn te hebben, al is het wel handig als u zinnen kunt ontleden. De cursus bestaat uit tien tweewekelijkse bijeenkomsten die onder leiding staan van emeritus-pastoor Cor Mennen. Als lesboek wordt gebruik gemaakt van het Handboek voor Kerklatijn. De cursustijd bestaat uit 16 uur. Van deelnemers wordt verder verwacht dat ze bereid zijn ook thuis enige tijd aan de taalstudie te besteden.

Plaats van de cursus is het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 te Utrecht. Bij het leerhuis is voldoende gratis parkeergelegenheid. De cursusavonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. De data zijn steeds de eerste en derde dinsdag van de maand: 1 en 15 februari, 1 en 15 maart, 5 en 19 april, en 3 en 17 mei 2022. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, al wordt een vrijwillige bijdrage altijd op prijs gesteld.

De huidige cursus is inmiddels volgeboekt. Wilt u aan een volgende cursus Kerklatijn deelnemen? Meldt u dan aan bij het secretariaat van de Vereniging en geef daarbij uw naam en telefoonnummer op.