Vouwblad voor in de kerkbank

De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft een nieuwe uitgave uitgebracht waarmee ze parochies praktisch wil ondersteunen die de gregoriaanse zang van de dialogen en acclamaties door het volk willen stimuleren. Het is een uitklapbaar vouwblad op A5-formaat met de Cantus in Ordine Missæ occurentes.

De zang van de dialogen en acclamaties vormt de eerste graad van actieve volksdeelname aan de liturgische zang van de Mis. Eigenlijk horen in een gezongen Mis de kerkgangers voor alles eerst aan deze eenvoudige gezangen deel te kunnen nemen. Daarna pas komen het ordinarium en, waar wenselijk, het proprium aan de orde.

Om de deelname aan de dialogen en acclamaties in de Latijnse Mis verder te stimuleren, heeft de Vereniging nu een vouwblad uitgebracht waarop de gregoriaanse zang van deze onderdelen staat afgedrukt. Het gaat om het kruisteken en de begroeting, de gezangen rond de lezingen, de acclamaties bij de voorbeden, de dialoog vóór de prefatie, de acclamatie na de consecratie, het Pater noster en de acclamatie na het embolisme, en de zegen en wegzending.

Bijzonder aan het vouwblad is dat de vier nieuwe wegzendingsformules, die sinds 2013 deel uitmaken van de Ordo Missæ, nu met muziek zijn opgenomen. Op die manier wil de Vereniging het gebruik ervan aanmoedigen en helpen ze ingang te doen vinden in de parochiepraktijk.

Het vouwblad is in de webshop verkrijgbaar voor € 5,00 per tien stuks. Wilt u slechts één of enkele exemplaren bestellen, neem dan contact op met het secretariaat: .