Dag van de Latijnse Liturgie

Op zaterdag 23 oktober houdt de Vereniging voor Latijnse Liturgie haar jaarlijkse Dag van de Latijnse Liturgie. Ook dit jaar is deze gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering. De Vereniging ontvangt ieder die belangstelling heeft in het Brabantse Hoeven.

De dag begint met een H. Mis in het Latijn in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven. Daarin zal mgr. dr. J.W.M. Liesen celebreren. Enkele leden van de Schola Cathedralis Bredanæ verzorgen de gregoriaanse zang.

Na de Mis biedt de Vereniging een lunch aan in conferentiecentrum Bovendonk, waar ook de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda gevestigd is. Daarop volgt het middagprogramma in de imposante bibliotheek, waar er een lezing is van drs. Joost van Gemert over het verhitte debat over het gregoriaans tussen 1800 en 1900. Van Gemert geeft een levendig inkijkje in de discussies die in aanloop van de restauratie van het gregoriaans werden gevoerd.

De dag sluit af met de Algemene Ledenvergadering, die alleen voor leden van de Vereniging toegankelijk is. In deze vergadering staan o.a. de jaarrekening, het jaarverslag en de (her)verkiezing van de voorzitter en bestuursleden op de agenda. Tot slot van de vergadering wordt de nieuwste uitgave Ad completorium in cantu gregoriano gepresenteerd. De volledige agenda staat in de convocatie.

Het is voor deelname nodig u van te voren aan te melden bij . Vergeet niet uw QR-code mee te nemen; die hebt u nodig om Bovendonk binnen te kunnen.