Nieuwe uitgave: Ad Completorium

Een nieuwe uitgave van de Vereniging voor Latijnse Liturgie: alle gregoriaanse gezangen voor de Completen zijn nu in één handzaam boekje bijeengebracht.

Het voorwoord bij de uitgave haalt paus Franciscus aan, die het voortdurende gebed de hoeksteen van het christelijk leven noemt. De liturgische dagsluiting is in de Romeinse liturgie een eenvoudig gebedsuur, dat ook gezongen kan worden, in gemeenschappen of alleen.

Het boekje met gregoriaanse gezangen dat twintig jaar geleden daarvoor is uitgegeven, was aan vervanging toe. De Ordo cantus officii uit 2015 regelt de orde van de gezangen anders en geeft nieuwe opties. Die zijn in deze nieuwe uitgave terug te vinden. Met deze uitgave is het mogelijk de dag zingend in gebed af te sluiten, een mooi gebruik dat bijvoorbeeld schola’s op het einde van hun avondrepetitie kunnen beginnen.

Het boekje Ad completorium in cantu gregoriano is voor € 9,95 verkrijgbaar in onze webshop.