Verslag ledendag 2020

Op zaterdag 19 september heeft de Vereniging voor Latijnse Liturgie haar jaarlijkse Algemene Ledendag gehouden in Hoeven, Noord-Brabant. Aanvankelijk zou de dag een half jaar eerder plaatsvinden, maar door coronamaatregelen gooiden roet in het eten.

De dag ving aan met een Heilige Mis in de Sint-Jan de Doperkerk van Hoeven. Hoofdcelebrant was E.H. Cor Mennen, vicevoorzitter van de Vereniging. De preek werd gehouden door E.H. Jochem van Velthoven, penningmeester.

Nadien was er koffie, lunch en lezing in conferentiecentrum en conferentiecentrum Bovendonk, waar tevens een priester- en diakenopleiding gevestigd is. E.H. Mennen hield een lezing over (dis)continuïteit tussen oude en nieuwe liturgie, waarbij hij bekende en minder bekende veranderingen besprak en de omstandigheden waarin ze doorgevoerd zijn. Tot slot werd er een ledenvergadering gehouden, waar gesproken werd over het beleid van het bestuur en de koers van de Vereniging.

Een fotoreportage door Wim Koopman kunt u hier bekijken. De preek, de lezing en een uitgebreider verslag van de Algemene Ledendag verschijnen in de decembereditie van het Bulletin.