Nova et Vetera

12,50

Bij gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de Vereniging voor Latijnse Liturgie in 1992 heeft het bestuur een jubileumbundel uitgebracht met interessante artikelen uit het Bulletin, aangevuld met enkele nieuwe opstellen. Bij de selectie is vooral gekozen voor bijdragen met betrekking tot de liturgie in het algemeen en de Latijnse liturgie in het bijzonder. De bloemlezing geeft daardoor, naast een schets van de geschiedenis van de Vereniging, boeiende inzichten in de eigen spiritualiteit en universaliteit van de Latijnse liturgie, de betekenis van de Latijnse liturgie voor de landstaalliturgie en de Latijnse kerkmuziek.

Eerste druk, 1992
Aantal pagina’s: 306
Afmetingen: 16,5 x 24,4 x 2,3 cm
ISBN 90 242 7351 X

Categorie: