Vesperboekje voor #RedWednesday

Op woensdag 23 november is het #RedWednesday, een dag waarop Kerk in Nood aandacht vraagt voor christenen die vervolgd worden om hun geloof. Wereldwijd worden veel kerken rood aangelicht en er wordt gebeden voor de gelovigen die niet vrij zijn hun geloof te belijden. De Vereniging voor Latijnse Liturgie biedt voor deze dag een boekje voor de vespers.


De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. In eenderde van de wereld zijn vooral christelijke minderheden het slachtoffer van onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt. Op #RedWednesday vraagt Kerk in Nood aandacht voor hén en voor alle andere mensen die om hun geloof worden vervolgd.

In de evangelielezing van de dag wijst Jezus ons al op de vervolgingen die zijn volgelingen moeten lijden omwille van het belijden van zijn naam. ‘Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam.’ (Lucas 21, 18). Tegelijkertijd biedt het evangelie en de eerste lezing uit de Openbaring hoop: wie standvastig blijft, zal zijn leven winnen, omdat God met hem is.

Om aandacht te vragen voor het onrecht van vervolgde christenen, lichten op #RedWednesday overal ter wereld kerken rood aan en wordt er op veel plekken voor hen gebeden. In Nederland doen ruim honderdvijftig kerken met de actie mee. Meer over deze actie leest u op de website van Kerk in Nood.

De Vereniging voor Latijnse Liturgie doet ook mee met de actie en biedt voor de vespers van deze dag een boekje aan, dat u gratis kan downloaden. Met het boekje kan het liturgisch avondgebed individueel of in een groep in het Latijn gebeden of gezongen worden. Met het gebruik van het Latijn moedigen we iedereen aan zich aan te sluiten bij het gebed van de wereldkerk dat overal op dezelfde manier gebeden wordt.