ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2014 zijn instellingen verplicht om bepaalde gegevens op het internet openbaar te maken voor behoud of verkrijging van de ANBI-status.
In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geregeld welke gegevens op internet moeten worden gepubliceerd.
De Vereniging voor Latijnse Liturgie geeft u hieronder de gevraagde informatie van de belastingdienst:

- Bedrijfsplan
- Balans 2016-2017
- Staat van lasten en baten 2017
- Balans 2015-2016
- Staat van lasten en baten 2016
- Balans 2014-2015
- Staat van lasten en baten 2015
- Balans 2013-2014
- Staat van lasten en baten 2014
- Balans 2012-2013
- Staat van lasten en baten 2013
- Balans 2011-2012
- Staat van lasten en baten 2012