Kerstnummer Bulletin verschenen

Geplaatst op 18-12-2016  -  Categorie: Algemeen

Bulletin 123 omslagRond 17 december hebben de leden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie Bulletin nr. 123 ontvangen. Deze kerstuitgave bevat zowel terugblikken als vooruitblikken. Na de homilie door pastoor Bunschoten gehouden op de dag voor de Latijnse Liturgie van 8 oktober en een samenvatting van de lezing die dhr. Johannesma aansluitend hield over de betekenis van de liturgie voor leven en werk van Dom van der Laan, volgt een verslag van de Wereldjongerendagen die afgelopen zomer in Krakau werden gehouden.

Andere terugblikken betreffen het congres van Sacra Liturgia in juli jongstleden te Londen gehouden, de ledendag van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie op 1 oktober te Antwerpen en voorts verder terug in de tijd het tweede deel van een serie over de beknopte geschiedenis van de liturgie.

Het artikel van O. Swijnenberg, pr., ‘Quid est veritas?’, waarin de reikwijdte van diverse talen met betrekking tot de godsopenbaring aan de orde komt, is heden ten dage eveneens bijzonder urgent. Het midden van dit Bulletin is gewijd aan de liturgische kalender van Anno Domini 2016-2017. Deze liturgische kalender kan overigens ook digitaal geraadpleegd worden: klik hier.

Klik hier om lid te worden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie en 3x per jaar het fullcolour Bulletin te ontvangen.