Cursus Christelijk Latijn Priorij Thabor

Geplaatst op 13-02-2018  -  Categorie: Algemeen

handboek-voor-kerklatijn-1Vanaf de vroegchristelijke tijden is in Jeruzalem bij het Heilig Graf in het getijdengebed de Lof Gods gezongen en de Verrijzenis verkondigd. De Kanunnikessen van het Heilig Graf van priorij Thabor te Sint-Odiliënberg zetten deze traditie tot op heden voort.

Door middel van een cursus stellen de zusters belangstellenden, beginners zowel als gevorderden, in de gelegenheid om zich in het christelijk Latijn te verdiepen. Het Latijn brengt God op een bijzondere, onmiddellijke wijze nabij. Het is niet noodzakelijk woord voor woord het Latijn te begrijpen om in deze taal te kunnen bidden, wel kan de aantrekkingskracht van het Latijn toenemen als je er iets meer van begrijpt.

Ofschoon de cursus in januari 2018 van start is gegaan, is tussentijds instappen mogelijk. Per les komen steeds de basisprincipes aan de orde, alsmede de vertaling van een tekst uit het Evangelie of uit het martyrologium. Ook bestaat de mogelijkheid als toehoorder een keer een les bijwonen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van de Completen, uiteraard in het Latijn.

Docent van deze cursus is drs. G. Dölle, kapelaan van het dekenaat Roermond. De volgende data zijn op 26 februari, 12 maart, 16 april, 28 mei, 25 juni, 10 september, 15 oktober, 12 november en 17 december 2018, telkens vanaf 19.00, in de priorij. Adres: Aan de Berg 3, Sint-Odiliënberg.

Leerstof: Handboek voor Kerklatijn (plus antwoordenboekje), verkrijgbaar bij de priorij of bij de Vereniging voor Latijnse Liturgie.

Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden. Wel wordt, aan wie dat kan betalen, een vrije gift gevraagd voor kosten docent, huisvesting en koffie.

Aanmelden via e-mail: negnithcilni.[antispam].@priorijthabor.nl