Bulletin: Paaseditie 2019 verschenen

Geplaatst op 19-04-2019  -  Categorie: Algemeen

bulletin-130-omslagDe leden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie hebben tegen het einde van de Goede Week de Paaseditie van het Bulletin ontvangen. Het magazine opent met de traditiegetrouwe abdijpreek, gevolgd door het eerste deel van een lezing gehouden door professor A. Grillo voor het Institut Supérieur de Liturgie, met als titel Sacramenteel handelen als herbronning van het geloof.

Hierop in zekere zin aansluitend behandelt redacteur K. Wiecherink in een volgend artikel de betekenis van Romano Guardini (1885-1968) voor de perceptie van de liturgie, met name vanwege zijn werk Vom Geist der Liturgie, dat heden ten dage opnieuw in de belangstelling staat.
Twee van de volgende bijdragen voor dit Bulletin zijn van de hand van gastschrijver David Oostveen, één betreft een vertaling van de voordracht van professor Michael Fiedrowicz met als titel De hoop op opstanding en de voorstellingen van het hiernamaals in de vroege Kerk. De tweede bijdrage is een verslag van een voettocht van Parijs naar Chartres onder de vleugels van Notre Dame de Chrétienté, een jaarlijkse bedevaart rond Pinksteren, die meer dan tienduizend pelgrims van over de hele wereld aantrekt.

Verder doet redacteur H. van Heijningen verslag van een recente regio-bijeenkomst te Velp. “Het voorbeeld van deze geslaagde dag, met als thema Het gregoriaanse getijdengebed, kan weleens het begin inluiden van een regionale opleving van de Vereniging en maakt duidelijk dat – of zij nu vereniging is of stichting wordt – haar elan mede wordt bepaald door het engagement van haar leden,” aldus de Bulletincommissie in het Ten geleide bij dit Bulletin.

Tot slot hoopt de redactie dat dit Bulletin de lezers “veel inspiratie zal brengen, en wenst u in deze veertigdagentijd, die ons ten diepste wil verenigen met het Lijden en de Verrijzenis van Christus, een Zalig Pasen.”

Klik hier om lid te worden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie en 3x per jaar het fullcolour Bulletin te ontvangen.