Bulletin 122 verschenen

Geplaatst op 14-08-2016  -  Categorie: Algemeen

Bulletin 122In de week voor het Hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming (15 augustus) hebben de leden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie het Zomerbulletin van 2016 ontvangen. Deze 122ste editie bevat een terugblik op de algemene ledendag van 11 juni in de vorm van een korte samenvatting van de dag, een onverkorte weergave van pastoor Schilders homilie en de tekst van de voordracht van pater Hugo Beuker uit Warfhuizen, met als titel ‘Tridentijns tegen wil en dank: de liturgische verwarring van een kluizenaar’.

Hans van Heijningen woonde het zevende Nederlands Gregoriaans Festival bij en doet verslag van zijn bevindingen op dit goed bezochte festival. Karel Wiecherink buigt zich in het eerste van vier delen over de geschiedenis van de liturgie in vogelvlucht en pater Werry van Abdij St. Benedictusberg te Mamelis neemt de lezer mee naar de diepte van de Latijnse liturgie zoals die in deze abdij gevierd wordt. Naast deze artikelen bevat dit Bulletin een aankondiging van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie voor haar ledendag op 1 oktober. Ook is een aankondiging opgenomen van de Dag voor de Latijnse Liturgie op zaterdag 8 oktober met als gastspreker dhr. Wim Johannesma, die zal spreken over ‘Dom Hans van der Laan: een veilige gids in liturgie en vormgeving’. Een In Memoriam voor frater John Goossens, Benedictijn te Mamelis en eertijds zeer betrokken bij de VvLL, ontbreekt uiteraard niet. Goossens overleed op 19 maart jongstleden.

Leden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie die jaarlijks minimaal € 15 bijdragen, ontvangen drie keer per jaar het fullcolour Bulletin. Klik hier om u aan te melden als lid.