Algemene ledendag 2018

Geplaatst op 18-05-2018  -  Categorie: Ledendagen

ledendag-12-05-2018In Almelo vond zaterdag 12 mei de algemene ledendag van de Vereniging voor Latijnse Liturgie plaats. De dag begon om 11.00 uur met een volledig Latijnse H. Mis (buitengewone vorm) in de basilica minor St. Georgius te Almelo. Celebrant was mgr. D. Rey, bisschop van Fréjus-Toulon. De preek werd verzorgd door kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

Voorafgaand aan de H. Mis was er biechtgelegenheid. De lunch vond aansluitend aan de viering plaats in het Van der Valk Theaterhotel te Almelo. Daar hield mgr. Rey vervolgens ook zijn voordracht, getiteld ‘La liturgie au coeur de la nouvelle évangélisation’. Via een scherm konden de aanwezigen de Nederlandse vertaling meelezen.

Na een korte pauze volgde de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werd een aantal bestuursleden herkozen (mr. D.W.M. Boerboom, drs. S. Harperink, drs. H.G.M. Kretzers en de H.E.H. C. Mennen) en werden twee nieuwe bestuursleden gekozen (mw. H. Bos-Boerefijn en dhr. S.M. van Roode B.Ed.). Bestuursleden diaken A.G.L. Dols en drs. R.L. Enthoven hadden zich niet herkiesbaar gesteld. Als blijk van waardering voor hun werkzaamheden ontvingen zij van het bestuur het gouden speldje van verdienste. Vanwege zijn significante bijdrage aan de Vereniging (hij was twaalf jaar lid van het Dagelijks Bestuur) werd aan diaken Dols bovendien het erelidmaatschap toegekend.

Tot besluit van de dag werden de Vespers (in de gewone vorm) gevierd in de St.-Georgiusbasiliek.

Klik hier voor de fotoreportage van deze dag, gemaakt door fotograaf Wim Koopman.