Vesperboekje voor #RedWednesday

Op woensdag 24 november is het #RedWednesday, een dag waarop Kerk in Nood aandacht vraagt voor christenen die vervolgd worden om hun geloof. Wereldwijd worden veel kerken rood aangelicht en er wordt gebeden voor de gelovigen die niet vrij zijn hun geloof te belijden. De Vereniging voor Latijnse Liturgie biedt voor deze dag een boekje voor de vespers.


De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. In eenderde van de wereld zijn vooral christelijke minderheden het slachtoffer van onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt. Op #RedWednesday vraagt Kerk in Nood aandacht voor hén en voor alle andere mensen die om hun geloof worden vervolgd.

De dag valt dit jaar samen met de liturgische gedachtenis van Andreas Dũng-Lạc en gezellen, de martelaren van Vietnam. In 1839 werd de heilige Andreas geëxecuteerd door het bewind over het gebied dat tegenwoordig Vietnam heet. In deze gebieden, waar vanaf de zestiende eeuw het christelijk geloof door missionarissen werd gepredikt, namen heersers allerlei strafmaatregelen tegen christenen. Zij werden eeuwenlang vervolgd en onderdrukt. Velen stierven de marteldood. Een grote groep van hen, waaronder ook veel Vietnamezen, werd in 1988 heilig verklaard.

Om aandacht te vragen voor het onrecht van vervolgde christenen, lichten op #RedWednesday overal ter wereld kerken rood aan en wordt er op veel plekken voor hen gebeden. In Nederland doen ruim honderd kerken met de actie mee. Meer over deze actie leest u op de website van Kerk in Nood.

De Vereniging voor Latijnse Liturgie doet ook mee met de actie en biedt voor de vespers van deze dag een boekje aan, dat u gratis kan downloaden. Met het boekje kan het liturgisch avondgebed individueel of in een groep in het Latijn gebeden of gezongen worden. Met het gebruik van het Latijn moedigen we iedereen aan zich aan te sluiten bij het gebed van de wereldkerk dat overal op dezelfde manier gebeden wordt.